Welkom, Bienvenue, Welcome!

Little Angels!*Kinderkribbe voor uw kind*van 3 maanden tot drie jaar!

inschrijving wie zijn wij contact

Hoe inschrijven?

U kan kennis nemen van het intern huishoudelijk reglement evenals de toelatingsvoorwaarden door het PDF-document hieronder te downloaden.

Download (NL) Download (FR)

Little Angels

Wie zijn wij?

Wij zijn een tweetalige kribbe, gelegen te Zellik (op 5 minuten van de Carrefour van Sint-Agatha-Berchem) en bieden dagopvang aan voor kinderen van 0 tot 3 jaar met een opvangcapaciteit tot 12 kinderen. De kribbe is genesteld in een nieuwe, passende en veilige infrastructuur. Uw kinderen worden er opgevangen van maandag tot en met vrijdag van 7u30 tot 18u00. Er zal u een pedagogisch project aangeboden worden gefocust op het welzijn van uw kind opdat het zich zal kunnen ontplooien op fysiek, psychologisch en sociaal vlak. Er is aangepast speelgoed ter beschikking en er worden activiteiten georganiseerd, op niveau van de motorische, zintuiglijke en cognitieve beheersing van uw kind.


De activiteiten

Doorheen de dag nemen de kinderen deel aan verschillende activiteiten aan de hand van welke zij leren leven in gemeenschap. Wij waken erover dat de aangeboden activiteiten aangepast zijn aan hun leeftijd en competenties. Little Angels biedt de kinderen zowel manuele als ook psychomotorische en intellectuele activiteiten aan.

Onze filosofie

Wij ontvangen de kinderen in een warme sfeer. De ontwikkeling en het welzijn van uw kind blijven onze prioriteit. De kinderen worden zelfrespect en respect voor hun kameraden aangeleerd. Het dagverloop volgt het ritme en de noden van uw kind. De communicatie met de ouders is van essentieel belang en wij staan natuurlijk open voor suggesties.

De extra’s

Wij ontvangen geregeld externe medewerkers om de kinderen te animeren zoals bij het muzikaal ontwaken. De animator komt met eigen instrumenten om klein en groot in vervoering te brengen en nodigt uit om duizend en één dingen te ontdekken uit de geluiden en muziekwereld. Deze ateliers worden gebracht in een recreatieve geest en worden geanimeerd door professionele muzikanten. Deze ontwaaksessies doen beroep op de zintuigen van het kind zoals het gehoor, de tastzin en visuele perceptie, het ritme, de coördinatie, oriëntatie en, volgens leeftijd, de ontwikkeling van het luistervermogen en de concentratie.